twitter-wit   facebook wit

Ledenvergadering 2019

 

Algemene Ledenvergadering 2019


Datum: Dinsdag 29 januari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Restaurant de Emsterie

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag ledenvergadering 6 februari 2018

4. Jaarverslag 2018 door de secretaris

5. Jaarverslag 2018 door de penningmeester

6. Verslag kascommissie, bestaande uit dhr. F. Bruggink en dhr. S. Albertus

7. Benoeming nieuw lid kascommissie
   - Aftredend is dhr F. Bruggink

PAUZE

8. Bestuursverkiezing
   - Aftredend en niet herkiesbaar is J. van Huffelen;
   - Aftredend als aspirant R. van Huffelen.

Bestuurskandidaten kunnen tot 27 januari 2018 schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld.

9. Programma 2019

10. Rondvraag

11. Sluiting

De Oranjevereniging Emst bedankt al haar Sponsors voor hun bijdrage!


 

 • HBV
 • Slagerij Ter Weele
 • Spar
 • BaseX
 • Globe Security
 • Van Werven
 • Grolsch
 • Herms
 • Casa Di Verdi
 • Smaakland
 • Bouwbedrijf Van Laar
 • De Emsterie
 • E.L.M.B. B.V.
 • Stokhof Minicar
 • Reinders Verhuur
 • Riphagen
 • Van Der Waal
 • GM Montage
 • Gerrits
 • VVM
 • De Musketiers
 • TSmallert
 • Lamme Eiergroothandel
 • Gisola
 • Honda Wesselink
 • Overmars Vastgoed

VOLG HET EMSTERFEEST!