twitter-wit   facebook wit

 • Oranjevereniging Emst

  Oranjevereniging Emst

Acoholgebruik

Acoholgebruik

Tijdens het Emsterfeest worden geen alcoholhoudende dranken verkocht aan personen onder de 18 jaar.
Bij twijfel vragen wij om je legitimatiebewijs.

Lees meer

Huisreglement

Huisreglement

We houden het graag gezellig. Daarom hebben we een aantal huisregels.

Huisregels
Privacy Statement

Privacy Statement

Lees hier hoe wij omgaan met jou gegevens!

Privacy Statement

Huisreglement

ALGEMENE REGELS


- Met het betreden van het feestterrein verklaart een ieder akkoord te zijn met de huisregels.
- Het betreden van het feestterrein en het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
- Alle aanwijzingen van bestuur en vrijwilligers van de Oranjevereniging die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
- Klachten kunt u direct bij één van de bestuursleden melden.

- Het is verplicht medewerking te verlenen aan controle op wapen- en drugsbezit.

- Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.

- Consumpties dient u met consumptiemunten te betalen.

- Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
- Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

HET IS VERBODEN OM


- In de tent te roken.

- Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

- Wapen of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

- Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
- Door woord of gebaar iemand seksueel te benaderen.

- Eigen drank mee naar binnen te nemen.

- Met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek.
- Zonder toestemming het podium te betreden.
- Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van het feestterrein en in de directe omgeving.DE TOEGANG KAN GEWEIGERD WORDEN ALS U


- Niet in het bezit ben van een geldig entree bewijs.

- Aangeschoten of dronken bent.

- De toegang eerde is ontzegd.

- Niet meewerkt aan controles.


BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN


- Wordt u direct overgedragen aan de politie.

- Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN ONZE HUISREGELS

- Wordt u uit de tent verwijderd en zal u de toegang tot het feestterrein ontzegd worden.

-
Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

De Oranjevereniging Emst bedankt al haar Sponsors voor hun bijdrage!


 

 • HBV
 • Slagerij Ter Weele
 • Spar
 • Globe Security
 • Grolsch
 • Herms
 • Casa Di Verdi
 • Smaakland
 • Bouwbedrijf Van Laar
 • De Emsterie
 • E.L.M.B. B.V.
 • Reinders Verhuur
 • VVM
 • De Musketiers
 • TSmallert
 • Gisola
 • Honda Wesselink
 • Overmars Vastgoed
 • Minicamping T Hinkel
 • Kramer
 • Autoschade De Wilde
 • Burnside Cable Park
 • Elektronika De Weerd
 • Boeketterie De Annemoon
 • Camping De Wildhoeve
 • Ongediertebestrijding Van Essen
 • Smaakvol
 • Witteveen
 • Camping De Zandhegge
 • SDD
 • Corvette Bodywork
 • Autobedrijf Riphagen
 • Installatiebedrijf Tiemens
 • Pintip
 • De Wilde

VOLG HET EMSTERFEEST!