Huisreglement

ALGEMENE REGELS


 • Met het betreden van het feestterrein verklaart een ieder akkoord te zijn met de huisregels.
 • Het betreden van het feestterrein en het deelnemen aan activiteiten is geheel op eigen risico.
 • Alle aanwijzingen van bestuur en vrijwilligers van de Oranjevereniging die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Klachten kunt u direct bij één van de bestuursleden melden.

 • Het is verplicht medewerking te verlenen aan controle op wapen- en drugsbezit.

 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.

 • Consumpties dient u met consumptiemunten te betalen.

 • Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/ of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

HET IS VERBODEN OM


 • In de tent te roken.

 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapen of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te benaderen.

 • Eigen drank mee naar binnen te nemen.

 • Met drank of andere goederen te gooien naar het podium, apparatuur en/of publiek.
 • Zonder toestemming het podium te betreden.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van het feestterrein en in de directe omgeving.


DE TOEGANG KAN GEWEIGERD WORDEN ALS U


 • Niet in het bezit ben van een geldig entree bewijs.

 • Aangeschoten of dronken bent.

 • De toegang eerde is ontzegd.

 • Niet meewerkt aan controles.


BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN


 • Wordt u direct overgedragen aan de politie.

 • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN ONZE HUISREGELS


 • Wordt u uit de tent verwijderd en zal u de toegang tot het feestterrein ontzegd worden.

 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.